คลังบทความของบล็อก

Home » , , » Brother Bear มหัศจรรย์หมีผู้ยิ่งใหญ่

Brother Bear มหัศจรรย์หมีผู้ยิ่งใหญ่


Brother Bear มหัศจรรย์หมีผู้ยิ่งใหญ่ วอลท์ ดิสนีย์ ภูมิใจเสนอ Brother Bear มหัศจรร ย์หมีผู้ยิ่งใหญ่ ภาพยนตร์แอนิเมชั่ นผจญภัยเรื่องยิ่งให ญ่เต็มเปี่ยมด้วยเสียงหั วเราะและ.ความป ระทับใจ พร้อม 5 เพลงให ม่จาก ฟิล คอลลินส์ ศิลปิน เพลงชื่อดังเจ้ าของรางวั ลออสการ์* ทั้งหมดนี้คือเค วามบันเทิงชั้นเยี่ย มสำหนับ ทุกคนใ นครอบครัว ใน เรื่องราว ของการเติ บโตแห่งวั ยที่อิงจา กนิทานปรัมปราเ รื่องนี้ หนุ่มน้อยเลือดร้ อนนามคิไน ถูกมนต์วิเศษ ที่ทำให้เขากล ายร่างเป็นหมี ซึ่งทำให้เ ขาได้เห็นโลกในอีก มุมมองหนึ่งอย่าง ไม่อาจหลีกเลี่ยง ขณะเดียวกันก็ได้สั มผัสบทเรียน ของชีวิต และ.พยายาม หาทางคืนสู่ร่าง มนุษย์ดังเดิม เนื่องจากไม่ส ามารถสื่อสาร กับพี่ชายของเ ขาที่เป็นม นุษย์ได้ คิไนต้องร่วม ทีมกับโคดา ลูกหมีวัยซน ในการเ ดินทางสุดก ล้าหาญ เพื่อค้น หาตัวเอง ท่ามกลางธรรมชา ติแสนงดงาม พวกเขา ได้พบกับเพื่อ นสัตว์ป่า มากมาย ทั้งรัทกั บทู้ก กวางมูสคู่ส องพี่น้อง ฝูงช้า แมมม๊อธ แกะภูเขา ขี้โมโห และ.อีกมา กมาย นี่คือเภาพ ยนตร์สุดปร ะทับใจที่ ให้คุณ สัมผัสค วามหมายของคำว่าพี่น้อง ความรัก และ.ความเข้าใจใน กัน และ กัน[HD Master]


..............................................................................

Share this games :